Home / Klimaatvloeren / Industriesysteem

Het ThermaNext industriesysteem is geschikt voor het verwarmen en koelen van bedrijfshallen met grote oppervlaktes, bijvoorbeeld veldverwarming of koelcellen. De vloerverwarming wordt hierbij binnen de constructieve wapening van de vloer aangebracht. Het systeem is hierdoor geschikt voor toepassing bij zwaarbelaste vloeren. Maar ook het sneeuw- en ijsvrij houden van opritten en sportvelden alsmede het vorstvrij houden van zandpakketten onder vriescellen behoren tot de mogelijkheden. Industriële vloerverwarming is toe te passen in combinatie met warmte-koude-opslag (WKO), warmtepompen, betonkernactivering en warmtekrachtkoppeling (WKK), waardoor de stookkosten tot een absoluut minimum beperkt kunnen worden.

ThermaNext industriesysteem

Voor industriële toepassingen.
Een industrie vloerverwarmingssysteem vereist een goede afstemming met de bouwkundig aannemer en/of constructeur. De bouwkundig aannemer plaatst vloerisolatie, folie, afstandhouders en het onder-wapeningsnet. Op dit onder-wapeningsnet worden door ThermaNext de leidingen gemonteerd voor het koelen en/of verwarmen van de vloeren. Nadat het leidingsysteem geheel is aangebracht, plaatst de bouwkundig aannemer tralieliggers als afstandhouder voor de boven-wapening, evenwijdig aan het leidingpatroon. Omdat het een constructieve vloer betreft, wordt randisolatie bouwkundig aangebracht. Constructieve dilataties dienen vooraf bekend gemaakt te worden zodat we er rekening mee kunnen houden met het te maken verlegplan. Nadat alle groepen zijn gemonteerd, wordt het geheel middels luchtdruk afgeperst en worden de verdelers met een folie afgeschermd tegen vervuiling.

Als basis worden de leidingen volgens het meander-patroon aangebracht. Het 50/50 verlegpatroon is een nieuw patroon dat ThermaNext hanteert in bedrijfshallen. Met dit patroon is men in staat op 50% van het vermogen te draaien, zonder dat daarbij de vloermassa in zijn geheel afkoelt. Door dit patroon is een eindgebruiker beter in staat om het gewenste vermogen af te stemmen op de warmtevraag. De ervaring is dat de behoefte aan verwarming in veel bedrijfshallen verschilt, door factoren als kleding en activiteit van de werknemers. Het aanbrengen volgens het 50/50 systeem vereist meer inzicht en aandacht in het ontwerp en in de uitvoering.