Nieuws

Paleis Het Loo voorzien van vloerverwarming en -koeling

Paleis Het Loo ondergaat momenteel een grootscheepse verbouwing. Naast een intensieve renovatie van het paleis wordt ondergronds een uitbreiding gerealiseerd. Hiermee is er meer ruimte voor tentoonstellingen en faciliteiten voor museumbezoekers. Als specialist op het gebied van vloerverwarming en -koeling heeft ThermaNext voor zowel renovatie als uitbreiding de klimaatvloeren mogen ontwerpen, leveren en monteren. Door haar expertise is ThermaNext al in een vroeg stadium bij dit prestigieuze project betrokken.

Het realiseren van de meest optimale klimaatvloer in grote nieuwbouw- of renovatieprojecten is ThermaNext wel gewend. Bij Paleis Het Loo zat de grootste uitdaging in de ontwerpfase. Elk gebouw is anders, dat betekent dat niet voor elk gebouw dezelfde installatie kan worden ontworpen. Maatwerk is noodzakelijk om voor elk project de meest optimale oplossing te bieden en dit te vertalen naar het juiste systeemontwerp. Naast de monumentenstatus van Paleis Het Loo, moet ook rekening worden gehouden met verschillende eindafwerkingen. Met als gevolg een afwijkende drukbelasting en warmteafgifte, zoals bijvoorbeeld in het geval van vloeren afgewerkt in eikenhout en marmer. Ook worden betonnen nieuwbouwdelen voorzien van klimaatvloeren. ThermaNext heeft uitgebreide maatwerksimulaties gemaakt van de diverse gebruikssituaties. Op basis daarvan is een gespecificeerd legplan gemaakt.

'Next level' klimaatvloeren en -plafonds

In de nieuwbouw is gekozen voor het zogenaamde tackerplaatsysteem, waarop het leidingwerk van de klimaatvloer wordt gemonteerd. In verband met de hogere drukbelasting van de vloer door de vele museumbezoekers zijn de isolatieplaten voor Paleis Het Loo exclusief doorontwikkeld. Als de situatie daarom vraagt, is ThermaNext altijd in staat een 'Next level-product' te leveren. Een ander mooi voorbeeld hiervan is het leidingwerk dat ThermaNext heeft aangebracht voor de klimaatplafonds in de westvleugel van het paleis. Qua leidingwerk wordt alleen A-kwaliteit gebruikt en de montage moet 100% perfect zijn, want de plafonds worden afgewerkt met gips.

Integrale aanpak en visie

Het ontwerpen en installeren van klimaatvloeren vereist een integrale aanpak en visie, die binnen het team van ThermaNext breed wordt gedragen. Stuk voor stuk kunnen de teamleden van ThermaNext bouwen op jarenlange ervaring, waardoor ook het logistieke proces rond de montage en de diverse fases van het bouwproces soepel in lijn wordt gebracht met de bouwstromen van de hoofdaannemer.

Nieuwsarchief